Download brochure 2

 

Omgevingsmanagement

Wie ergert zich niet aan een schijnbaar onnodige file vanwege werkzaamheden of als een winkelstraat niet goed bereikbaar is?

Ook gebeurt het, zeker in de bebouwde kom, dat de veiligheid van de werknemers wel geborgd is, maar die van de overige weggebruikers niet meer. Het is belangrijk dat er bij werkzaamheden in een bebouwde omgeving, rekening gehouden wordt met de leefbaarheid van die omgeving.

Inmiddels zien we dat met name de grote steden de principes van de BLVC aanpak (Bouwen, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie ) steeds meer gaan toepassen.

Vanuit een ruime expertise en met name door de ervaringen met de BLVC normen zoals de gemeente Utrecht deze hanteert, kan H2M hierin ondersteuning en advies geven. Dit is mogelijk vanaf de voorbereidingsfase, maar ook als een project al in uitvoering is.


 

 

© 2012 - H2M - Alle rechten voorbehouden.

background