“Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt realiseren”

- M. Ghandi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Mos

- Henk Mos

 

 

 

 

 

 

 

 

Een veranderende wereld

De laatste 20 jaar is er ontzettend veel veranderd.

De (wereld-) economie is nog steeds niet stabiel. Het internet en het digitaal werken is niet meer weg te denken. De Z-generatie (geboren 1990-1995), staat te trappelen om de arbeidsmarkt op te gaan en zal er voor zorgen dat het digitale werken nog verder verankerd wordt in de bedrijfsvoering. Ook de verhoudingen tussen klant, opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn enorm aan het veranderen.

Zeker voor de bouwbranche zullen de marktpartijen meer verantwoordelijkheden gaan krijgen en daarvoor ook meer kennis in huis moeten hebben of halen.

Een ander aspect is dat er steeds hogere eisen aan duurzaamheid, veiligheid en milieu worden gesteld. Deze aspecten zijn een onderdeel van de bedrijfsvoering geworden.

Uitspraken als transparantie, duurzaamheid, veiligheid, lean en mean, integraal, gebruik maken van het marktmechanisme zijn actueel en klinken goed, maar blijft het daarbij of gaan we het ook echt doen en is dat nu het enige dat telt? Of moet (eerst) de basis gewoon solide zijn?

 

De visie van H2M

 

Door de eeuwen heen is gebleken, dat diegenen die inspelen op de veranderingen en deze positief benaderen, uiteindelijk als eersten zullen profiteren van diezelfde veranderingen.

Voor mij is het uitgangspunt dat de basis(kennis) van het bedrijf solide is. Hiervoor is het noodzakelijk dat het personeel de nodige kennis en kunde bezit.

Door het personeel hierin te begeleiden, zal het zich gesteund en gemotiveerd voelen om mee te gaan met al die veranderingen.

H2M kan voorzien in het begeleiden maar ook opleiden van de kracht van het bedrijf: het personeel.

 

Wie ik ben

 

Door de jaren heen, heb ik erg veel technische kennis opgedaan in Betonwerk, klein Bouwkundig werk, Grond- en Wegenwerk. Daarnaast heb ik mij eigenlijk altijd al geïnteresseerd voor organisatiestructuren. De laatste jaren heb ik veel gewerkt aan het reorganiseren en/of samenvoegen van bedrijven, en het individueel begeleiden van mensen tot beter leidinggevenden.

Vooral het inspireren en binden van mensen is voor mij altijd een drijfveer geweest. Meer en meer is mij duidelijk geworden dat het behalen van goede bedrijfsresultaten onlosmakelijk is verbonden met goed leiderschap. Essentieel is dat de bouwstenen van bedrijven gevormd worden door kwalitatief goed geschoold, maar vooral gemotiveerd personeel dat plezier beleeft aan en in het werk.

Omdat ik ervan overtuigd ben dat de ze veranderende tijd vraagt om ander leiderschap, dienend leiderschap, ben ik in 2009 gestart met de opleiding Inspirerend en Bevlogen leiderschap ( samengevat spiritueel leiderschap). Deze leergang is ontwikkeld door Anselm Grün en in Nederland wordt deze leergang exclusief verzorgd door de Levensboom.

 

Uitleg H2M

 

In de naam H2M zijn de familie- initialen verwerkt, maar H2M staat vooral voor How2Move.

Vanuit het Engels zijn er meer dan 35 vertalingen voor het woord Move, het heeft altijd te maken met een beweging. Wil je ergens naar toe of wil je iets bereiken, dan moet je in beweging komen.

Daarvoor is altijd een wijziging in denken of doen nodig. Vaak wordt dan in die context het woord gebruikt.

De visie van H2M is dat het niet gaat om moeten, maar veel meer om kunnen en willen.

 

 

 

© 2012 - H2M - Alle rechten voorbehouden.

background